Vierkant Kruis

Het vierkante of langwerpige kruis is een bekend
symbolisch teken.

groene-grafmonumenten-grafmonument-kruis

 

In de vormgeving voor dit grafmonument komen de punten vanuit het midden omhoog.
Er ontstaat een opening waaronder je de aarde ziet.

In het vierkante kruis verwijst de horizontale as naar het aardse en de verticale naar het hogere. Het kruis met een langere verticale as – het Latijnse kruis – verwijst naar het lijden van Jesus.

In de symboliek stelt het kruis in de eerste plaats een oriëntering in de ruimte weer,
het snijpunt van links/rechts en boven/beneden, en verbeeldt ook een mensengedaante met
uitgestrekte armen.

In dualistische stelsels symboliseert het de vereniging van tegengestelden en de totaliteit van het zijn. In de Christelijke symboliek verwijst het Latijnse kruis naar de kruisdood van Jezus Christus.
Dan is de lengte-as langer.’ (Bron Wikipedia; bewerkt)

Onder het kruis is er ruimte om uw tekst te graveren.