Missie

De Missie en Visie van Groene Grafmonumenten

Missie

De missie van Groene Grafmonumenten is om mensen een mooi en blijvend
gedenkmonument te bieden in metaal. Via schoonheid wil Groene Grafmonumenten bijdragen aan troost voor mensen die een dierbaar persoon hebben verloren.

Visie

Via gedenkmonumenten creëren wij de middelen om onze missie gestalte te geven en
uit te dragen. ‘Hemel-Bed’ (ecologische uitvaartkisten) en ‘Groene-Grafmonumenten’  zijn initiatieven van Madelon Revermann. Zij heeft  een hart voor mens en natuur en voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Groene Grafmonumenten is een transparant bedrijf en doet alle activiteiten vanuit respect voor mens en milieu.