Missie

De Missie en Visie van Groene Grafmonumenten

Missie

De missie van Groene Grafmonumenten is om mensen een mooi en blijvend
gedenkmonument te bieden in metaal. Via schoonheid wil Groene Grafmonumenten bijdragen aan troost voor mensen die een dierbaar persoon hebben verloren.

Groene Grafmonumenten heeft vanwege haar missie en visie een speciale reden om groot te worden: doelstelling is dat de bedrijfsactiviteiten en de opbrengsten zoveel mogelijk mensen ten goede komen. Dat noemen wij ‘All Benefit Circle’ (ABC).

Hoe is All Benefit Circle opgezet?

Een Nederlandse fabriek maakt de metalen grafmonumenten. Medewerkers van de Sociale
Werkvoorziening verzorgen de professionele plaatsing op de begraafplaatsen in Nederland.
De meeropbrengst is bestemd voor ouderenzorgprojecten in Nederland en daarbuiten.

Visie

Via gedenkmonumenten creëren wij de middelen om onze missie gestalte te geven en
uit te dragen. ‘Hemel-Bed’ (ecologische uitvaartkisten) en ‘Groene-Grafmonumenten’  zijn initiatieven van Madelon Revermann. Zij heeft  een hart voor mens en natuur en voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Groene Grafmonumenten is een transparant bedrijf en doet alle activiteiten vanuit respect voor mens en milieu.