Verlies en rouwbegeleiding

Verlies en rouw verwerken

Verlies en rouw en kunnen zo langdurig en diepgaand aanhouden, dat alle
levensvreugde verloren gaat en je het gevoel hebt dat je er nooit meer uitkomt.
Als het te lang duurt is het ziekmakend, maar dat hoeft niet; verlies en rouw zijn ervaringen waar je mee kunt leren omgaan.
Verlies en de pijn soms te veel of te complex en dan helpt het om het verwerken
samen met een professional te doen.

Verlies kan een ‘trigger’ zijn

Datgene wat je ‘triggert’ doet je onbewust herinneren aan een vroegere situatie die erg moeilijk voor je was en waar je als kind niet tegen opgewassen was. Onbewust verdringen we pijn als die te veel is om aan te kunnen als kind. Daardoor krijg je dat gevoel opnieuw als je een vergelijkbare situatie meemaakt. Je onbewuste vergeet je weggedrukte pijn namelijk niet.

Oplossingsgerichte werkwijze

Tijdens coaching en therapie is die oude pijn ook aanwezig, maar is nu van korte duur.
De focus ligt niet op spitten in het verleden. De focus ligt op het vinden van oplossingen.
In de veilige situatie van coaching en therapie leer je bijvoorbeeld jezelf te geven wat je destijds nodig had om die moeilijke gebeurtenis aan te kunnen. Diezelfde ondersteuning kan je in de toekomst nodig hebben. Het geeft rust als je over die nieuwe ‘tool’ beschikt.

Waterlelie, puur vanuit het hart

Verlies en rouw raken het hart. Stille wateren…

Coaching of therapie?

De eerste vraag is dan: welk doel heb je? Wil je je richten op ‘eenvoudige’ gedragsverandering waar je voorlopig mee voort kunt (coaching), of wil je liever diepgaande veranderingen in jezelf bewerkstelligen (therapie)? Uw doelen komen aan bod en dat leggen we in het eerste of tweede gesprek vast in werkafspraken.

Wat heeft u nodig?

Om optimaal profijt te hebben van een coach- of therapietraject heeft u motivatie, eerlijkheid en concentratie nodig. Als u medicatie gebruikt m.b.t. psychische klachten doet u er goed aan uw behandelend arts op de hoogte te brengen.

Moed

Het is voor veel mensen nog niet zo makkelijk om contact op te nemen; het vraagt moed om voor jezelf te erkennen dat het nog niet zo goed met je gaat. Een afspraak maken is een
belangrijke stap naar een nieuwe toekomst waarin je verdriet hanteerbaar is en er ruimte komt voor nieuwe levensvreugde.
Die moed wens ik u toe.

U bent van harte welkom.
Madelon Revermann

Deskundigheid:
* NLP-Practitioner en NLP-Master
* Opleiding Verlies- en rouwbegeleiding
* Medische Basis Opleiding
* Permanente zelf-educatie

 

Trajectinformatie

Het eerste gesprek is een kennismaking en is bedoeld om een duidelijk beeld
te krijgen van wat u wilt bereiken en wat ik daarin voor u kan betekenen.
Dit eerste gesprek duurt maximaal 1 uur.
Bij wederzijds vertrouwen in een waardevolle en resultaatgerichte samenwerking
maken we een vervolgafspraak.

Vervolg

In het tweede gesprek praten we verder over inhouden en doelen en geeft u aan wat u wilt:
wilt u alleen gedrag veranderen of wilt u dieper (en duurzamer) gaan?
Samen leggen we concrete doelen en werkafspraken vast.
Een traject is meestal zo’n 8 tot 16 keer, afhankelijk van de inhouden en doelen die aan de orde zijn.

Tarieven

Kosten van het eerste kennismakingsgesprek van maximaal 1 uur: €67,- inclusief 21% btw.
Tarief van de vervolgafspraken:
Voor mensen met een inkomen boven modaal is de prijs €87,- per uur inclusief 21% btw.
Voor mensen met een inkomen van netto €1200 tot modaal is de prijs €67,- per uur inclusief 21% btw.
Voor mensen met een inkomen tot €1200 netto is de prijs €27 per uur inclusief 21% btw.
De duur van een afspraak varieert van 1 tot 1,5 uur.

Afspraken

Afspraken zijn elke werkdag en op zaterdag mogelijk.